Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6291 Nacjonalizacja przemysłu X

I SA/Wa 1231/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia wydania orzeczenia z naruszeniem prawa