Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6293 Przejęcie gospodarstw rolnych X

I OZ 7/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [..] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I ONP 1/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OW 34/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego

IV SA/Wa 2894/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 574/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-23

Zażalenie na pkt 1 postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [..] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1473/18 - Postanowienie NSA z 2020-06-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 280/20 - Postanowienie NSA z 2020-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OW 8/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-10

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie przejęcia na własność państwa gospodarstwa rolnego

II SA/Bk 434/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-07-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją przyznającą nieodpłatnie działkę

I OW 267/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. W. o wznowienie postępowania w sprawie przejęcia na własność Państwa gospodarstwa rolnego
1   Następne >   2