Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6293 Przejęcie gospodarstw rolnych X

II SA/Gl 721/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości

II SA/Gl 1979/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość rolną w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Gl 1979/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość rolną w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Gl 1483/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości rolnej

II SAB/Gl 83/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania rozstrzygnięcia o stwierdzeniu nieważności decyzji w sprawie przejęcia gospodarstw rolnych

II SA/Ka 3189/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-01-26

Sprawa ze skargi W.Ś. i S.Ś. na czynności (pismo) Wojewody [...] w przedmiocie : przejęcia gospodarstwa rolnego

II SAB/Gl 28/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie przejęcia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości rolnej

II SA/Gl 1483/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SAB/Gl 20/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-08-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Ś. w przedmiocie zwrotu przejętego gospodarstwa rolnego

II SA/Gl 472/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-10

skarg L. Sz.-J, I. S. i M. W. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości
1   Następne >   2