Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6299 Inne o symbolu podstawowym 629 X

I OPP 18/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-07

Skarga B. L. i A. O. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 944/13 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji