Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

V SA/Wa 211/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług

V SA/Wa 1637/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-29

Skarga W. sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie wartości celnej

III SA/Wr 310/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-29

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu z dnia [...] o sygn. akt [...]

V SA/Wa 3074/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie zwrotu nienależnie uiszczonego wpisu sądowego.

V SA/Wa 90/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług

V SA/Wa 192/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie stwierdzenia wniesienia odwołania z uchybieniem terminu

V SAB/Wa 31/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w postępowaniu odwoławczym w sprawie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

III SA/Wr 311/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-29

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu z dnia [...] o sygn. akt III SA/Wr [...]

V SA/Wa 180/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie klasyfikacji taryfowej, stawki podatku od towarów i usług oraz określenia jego kwoty;

V SA/Wa 678/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-08

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe.
1   Następne >   +2   +5   +10   15