Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II OSK 1315/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-01

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej bojowej

II OSK 1479/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną

II OSK 1484/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną

VI SA/Wa 1799/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną sportową do celów sportowych

VI SA/Wa 2120/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową

VI SA/Wa 2127/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-29

Sprawa ze skargi T. S. na orzeczenie Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w przedmiocie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak zdolności do dysponowania bronią