Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II OZ 652/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie skargi S. W. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

II OSK 1315/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-01

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej bojowej

II OZ 1374/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie oddalenia wniosku M. B. o wyłączenie asesora WSA w Warszawie [...] od rozpoznania w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...], nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II OZ 1018/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia n...

II OSK 765/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-29

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną sportową

II OSK 1479/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną

II OSK 1480/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-05

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową

II OZ 1084/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...], nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską zażalenie oddalić.

II OZ 1191/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną bojową w celu ochrony osobistej

II OSK 1484/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną
1   Następne >   3