Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 634/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-16

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

IV SA/Wr 13/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SAB/Wr 21/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-16

Skarga W. M. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Z. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy społecznej w jakiejkolwiek formie

IV SA/Gl 1204/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 86/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SAB/Gl 46/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu w Ż. w przedmiocie usług opiekuńczych

IV SA/Gl 21/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem sygn. akt IV SA/Gl 1013/06 w sprawie zasiłku celowego

IV SA/Wr 143/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-21

Sprawa ze skargi J. G. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie zakończonej wyrokiem WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie niepieniężnej

IV SA/Gl 125/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata

IV SA/Gl 223/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie usług opiekuńczych w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata
1   Następne >   +2   +5   +10   100