Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 1842/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

I OZ 686/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-30

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. K. na pismo SKO w Warszawie , nr [...]

I OZ 605/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Samorzą...

I OZ 683/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-30

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1887/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1762/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie bezpłatnych obiadów

I SA/Wa 1762/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie bezpłatnych obiadów

I OSK 553/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-18

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 820/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SAB/Wa 127/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania skargi na działalność organów
1   Następne >   +2   +5   +10   40