Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 1004/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OSK 2117/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-04

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

I OZ 1186/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Olsztynie , Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

I OSK 3041/12 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I OZ 1104/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ciechanowie , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

I OZ 1105/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ciechanowie , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OW 194/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E.Ż. o wznowienie postępowania w sprawie przyznania zasiłku celowego na odbudowę domu mieszkalnego zniszczonego na skutek klęski żywiołowej

I OZ 1153/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OZ 1031/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie zasiłku stałego

I OSK 1921/12 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w G. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   20