Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1285/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie pozostawienia podania bez rozpoznania