Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 352/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Toruniu nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 397/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

I OZ 325/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Warszawie w przedmiocie rozpoznania skargi na działalność organu

I OZ 1019/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie kontynuacji wypłaty świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego, składki zdrowotnej i wyrównania zasiłku rodzinnego

I OZ 1014/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku z 1 dnia października 2014 r., sygn. akt II SA/Bk 332/14 o odrzuceniu skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. znak [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

I OZ 248/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 573/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Siedlcach , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej

I OZ 160/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-14

Zażalenie na postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie świadczeń rodzinnych

I OZ 573/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Siedlcach [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 376/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Toruniu nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   10