Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Kr 605/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Kr 1058/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-10

Wniosek w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Kr 99/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-16

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego zarządza pozostawić wniosek skarżącego o ustanowienie adwokata z urzędu bez rozpoznania.

II SA/Kr 958/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-15

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Kr 1335/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-25

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Kr 61/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-15

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Kr 982/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-04

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Kr 957/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-15

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

III SA/Kr 129/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego
1   Następne >   2