Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 22/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze odrzucić skargę.