Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 80/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-04

Zażalenie na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Op 359/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

II SA/Op 247/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Strzelec Opolskich w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 46/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 2/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

II SA/Op 358/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Op 77/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-18

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego