Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SO/Op 1/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-06-09

Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej

II SA/Op 458/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego

II SA/Op 213/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Op 53/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-12-23

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego