Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SAB/Kr 25/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza A I. zobowiązuje Burmistrza A do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia 25.05.2010 r. w terminie 1 miesiąca od zwrotu akt administracyjnych, II. zasądza od Burmistrza A na rzecz skarżącego kwotę 100,- ( sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.