Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 144/20 - Postanowienie NSA z 2021-02-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.R. o skierowanie do domu pomocy społecznej