Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 191/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Prudnika w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek od należności powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym z funduszu alimentacyjnego