Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 84/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w T. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego specjalnego zasiłku celowego

II SA/Ke 396/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-12

Sprawa ze skargi M. L. na wysokość raty miesięcznej określonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

IV SA/Po 424/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-01-15

Sprawa ze skargi A. G. na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w L. w przedmiocie wydania zaświadczenia

III SA/Kr 901/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

II SAB/Ol 33/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-09-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego

II SA/Op 282/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-17

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego, okresowego i stałego

II SAB/Lu 48/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie ustalenia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

I OZ 516/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie kontraktu socjalnego

II SAB/Bk 41/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-12-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. B. w przedmiocie wydania zaświadczenia o pobieraniu świadczeń z pomocy społecznej