Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 11/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o pomoc finansową w formie zasiłku okresowego, celowego i celowego specjalnego

IV SAB/Wr 12/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś., w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o pomoc finansową w formie zasiłku okresowego, celowego i celowego specjalnego

I OSK 3486/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-21

Skarga kasacyjna na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w przedmiocie niewykonania decyzji

IV SAB/Wr 344/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia (data wpływu 20 października 2014 r.)

IV SAB/Wr 345/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia (data wpływu 4 listopada 2014 r.)

IV SAB/Wr 346/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia (data wpływu 19 listopada 2014 r.)

IV SAB/Wr 246/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie wypłaty zaległych zasiłków oraz przyznania zasiłku okresowego, celowego i celowego specjalnego

IV SAB/Wr 354/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie przyznania pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego i zasiłku celowego

IV SAB/Wr 216/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-01-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w pełnym zakresie obejmującym zwolnienie z kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu, w sprawie ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie zasiłku z pomocy społecznej

IV SAB/Wr 9/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś., w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o pomoc finansową w formie zasiłku okresowego, celowego i celowego, specjalnego,
1   Następne >   +2   5