Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Lu 11/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego na zakup opału

I OZ 1141/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w N. w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie specjalnego zasiłku celowego

II SAB/Lu 34/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nie rozpoznania wniosku o przyznanie świadczenia na opał

II SAB/Lu 26/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o świadczenie na ubranie i obuwie zimowe

I OZ 506/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach w przedmiocie niewykonania obowiązku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego

IV SA/Gl 231/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ł. w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SAB/Bd 21/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika [...] Ośrodka Pomocy Społecznej w M. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SAB/Lu 63/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-11-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku

II SAB/Lu 20/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie świadczenia na ubranie i obuwie zimowe

II SAB/Lu 17/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie świadczenia na żywność
1   Następne >   +2   +5   7