Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 283/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-06

Wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego

II SAB/Op 11/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe