Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 28/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T. R. o dofinansowanie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej '[...]'

I OZ 433/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. , Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

I OW 133/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. N. o skierowanie i dofinansowanie pobytu w domu pomocy społecznej

I OW 96/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku F.G. o skierowanie do domu pomocy społecznej