Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 144/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Skarga Z. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi Z. Ś. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Tarnowie w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt III SAB/Kr 94/14

I OPP 22/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-28

Skarga S. E. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 475/13 ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

I OPP 124/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-07

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 130/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-07

Skarga A. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie odmowy umieszenia w domu pomocy społecznej,

I OPP 141/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Skarga Z. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 93/14 ze skargi Z. Ś. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I OPP 23/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-28

Skarga S. E. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 1385/13 ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

I OPP 104/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

Skarga Z. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 57/14 w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

I OPP 44/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-30

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie o sygn. akt II SA/Rz 1335/13 ze skargi na decyzję SKO w Tarnobrzegu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OPP 45/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-30

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie o sygn. akt II SA/Rz 1337/13 ze skargi na decyzję SKO w Tarnobrzegu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

I OPP 108/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

Skarga M. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach sygn. akt IV SA/Gl 333/14 w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium odwoławczego w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego
1   Następne >   2