Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 149/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga M. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 30/15 ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego