Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 571/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

IV SA/Gl 738/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta U. w przedmiocie zmiany statutu Miejskiego Domu Spokojnej Starości

II SA/Go 166/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-04-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

IV SA/Wr 491/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie w przedmiocie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głogowie

II SA/Bk 726/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Łomży w sprawie zasad odpłatności za pobyt oraz określenia dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia dziecka do Dziennego Domu Pomocy w Łomży przy ulicy Polowej 39 stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części odnoszącej się do ustalenia zasad odpłatności za pobyt dziecka w Dziennym Domu Pomocy w Łomży.

IV SA/Gl 845/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-08-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

II SA/Op 393/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku w przedmiocie zasad odpłatności za usługi opiekuńcze