Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 44/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-05-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu 'Senior+' w Głogówku

II SA/Op 199/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-06-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego