Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 88/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w przedmiocie zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz z opłat za pobyt w placówce opiekuńczo