Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Gd 334/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 235/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

I OSK 1101/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

I SA/Wa 246/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-01

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

III SA/Kr 673/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-22

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego specjalnego

I SA/Wa 547/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Po 404/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-12

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Po 272/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bk 179/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-06-26

Sprawa ze skargi K. C. na pismo SKO w B. w przedmiocie informacji w sprawie zasiłków celowych

II SA/Ol 108/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-26

Wniosek w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100