Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 449/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zmiany okresu przyznania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Łd 652/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Łd 549/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Łd 616/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego

II SA/Łd 327/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zwrotu należności wypłaconych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 704/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-02

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Łd 580/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Łd 586/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej dotyczącej okresu przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Łd 587/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji dotyczącej zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Łd 294/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu należności wypłaconych tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   21