Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 880/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-11-07

Sprawa ze skargi D.J. na Starostę Ż. w przedmiocie wysokości dopłat do leków

I OW 217/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-28

Wniosek Starosty Powiatu A o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Starostą Powiatu A a Starostą Powiatu B w sprawie ustalenia powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo - wychowawczej

II SA/Gd 468/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-08-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Starosty w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji o przyznaniu pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej

I SAB/Wa 73/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ośrodka Pomocy Społecznej w N. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Gd 467/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-08-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Starosty Powiatowego w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji o przyznaniu pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej