Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 880/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-11-07

Sprawa ze skargi D.J. na Starostę Ż. w przedmiocie wysokości dopłat do leków

IV SA/Gl 915/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w przedmiocie odmowy odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwestii zażalenia

IV SAB/Gl 46/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie usług opiekuńczych

IV SA/Gl 517/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-10

Sprawa ze skargi D.J. na Starostę Powiatowego w Ż. w przedmiocie niewykonania wyroku w przedmiocie odmowy zwolnienia z ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

IV SA/Gl 918/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-24

Sprawa ze skargi D.J. na pismo Starosty Ż. w przedmiocie usług opiekuńczych

IV SAB/Gl 39/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie usług opiekuńczych

IV SAB/Gl 37/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu Ż. w przedmiocie: usług opiekuńczych

IV SAB/Gl 12/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu w Ż. w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu opieki społecznej

IV SAB/Gl 69/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatowego w Ż. w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu opieki społecznej

IV SA/Gl 915/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w przedmiocie odmowy odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
1   Następne >   3