Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 909/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi J. A. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie Kujawsko

I SA/Wa 1573/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-17

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. K. na pismo Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie skargi na działanie organu

I SA/Wa 1573/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi W.K. na pismo Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie skargi na działanie organu