Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 957/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-02-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na zasiłki celowe, zasiłki okresowe i pomoc rzeczową

IV SAB/Gl 32/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Ś. w przedmiocie nadzoru nad wykonywaniem zadań z zakresu pomocy społecznej

IV SA/Gl 418/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-06-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w sprawie pomocy społecznej

IV SAB/Gl 16/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-06-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Ś. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 119/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-04-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze