Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

IV SA/Wr 13/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SAB/Wr 21/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-16

Skarga W. M. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Z. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy społecznej w jakiejkolwiek formie

IV SA/Gl 21/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem sygn. akt IV SA/Gl 1013/06 w sprawie zasiłku celowego

IV SA/Wr 143/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-21

Sprawa ze skargi J. G. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie zakończonej wyrokiem WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie niepieniężnej

IV SA/Gl 422/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Go 296/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego zakończonej wyrokiem , sygn. akt II SA/Go 120/08

II SA/Ke 86/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy odstąpienia od żądania zwrotu pobranego świadczenia nienależnego

III SA/Kr 46/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100