Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 119/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-01

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpoznania wniosku B. G. o przyznanie zasiłku stałego oraz zasiłku celowego na żywność

II SA/Sz 328/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku stałego

II SAB/Sz 21/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku stałego