Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6321 Zasiłki stałe X

I OZ 241/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-10

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w przedmiocie pozostawienia wniosku o wyłączenie sędziów bez rozpoznania w sprawie ze skargi S. M. na działania Rady Miejskiej w H.

I SA/Wa 1346/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w H. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie organu

I SA/Wa 1346/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w H. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie organu

I SA/Wa 1636/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi S. M. na działania Rady Miejskiej w H.

I SA/Wa 1636/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-08

Sprawa ze skargi S. M. na bezprawne działanie Rady Miejskiej w H.