Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowane do domu pomocy społecznej X

IV SAB/Gl 46/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu w Ż. w przedmiocie usług opiekuńczych

IV SA/Gl 223/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie usług opiekuńczych w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata

II SA/Ke 475/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-11-07

Wniosek w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Lu 197/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

I OW 75/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. K. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

I SA/Wa 182/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w C. w przedmiocie odmowy przyznania wynagrodzenia za sprawowaną opiekę

II SO/Ol 15/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-07-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku S.B. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I SA/Wa 412/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zmiany odpłatności za pobyt w domu opieki społecznej

IV SAB/Gl 46/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu w Ż. w przedmiocie usług opiekuńczych

II SA/Gd 570/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-11-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego
1   Następne >   +2   +5   +10   24