Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowane do domu pomocy społecznej X

II SA/Op 393/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania usług opiekuńczych na skutek ponownego wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SO/Op 17/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-18

Wniosek w przedmiocie sporu o właściwość w sprawie o skierowanie do domu pomocy społecznej

II SA/Op 504/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-11-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych

II SA/Op 329/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-09-18

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Op 328/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-24

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SO/Op 11/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie decyzji SKO w Opolu w przedmiocie prawa pomocy w sprawie usług opiekuńczych

II SA/Op 504/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-11-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych

II SAB/Op 131/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-11-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie przyznania usług opiekuńczych

II SA/Op 328/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-17

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Op 461/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-11-07

Skarga R. S. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
1   Następne >   2