Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Lu 57/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-15

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w kwocie 219,60 złotych w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w N. w przedmiocie usług opiekuńczych

II SA/Lu 292/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-15

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w N. za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 45/02

I OW 141/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy w przedmiocie umieszczenia K. B. w domu pomocy społecznej

I OW 129/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-12

Wniosek Wójta Gminy w I. o rozstrzygnięcie sporu pomiędzy tym organem a Burmistrzem Miasta P., który z nich jest właściwy do rozpoznania wniosku Z. F. o skierowanie J. H. do domu pomocy społecznej

I OW 74/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku

I OW 8/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wobec A. K.

I OW 97/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie skierowania do Domu Pomocy Społecznej J. J. oraz do wydania decyzji ustalającej odpłatność za pobyt tej osoby w Domu Pomocy Społecznej

I OW 113/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-12

Wniosek Wójta Gminy w I. o rozstrzygnięcie sporu pomiędzy tym organem a Burmistrzem Miasta P., który z nich jest właściwy do rozpoznania wniosku Z. F. o skierowanie A. H. do domu pomocy społecznej

I OW 32/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-30

Wniosek w przedmiocie wskazanie organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku T. B. o wydanie decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej

II SAB/Lu 79/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-01-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie niezałatwienia wniosku z dnia [...] dotyczącego specjalistycznych usług opiekuńczych