Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Go 12/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-09-04

Wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie wydania decyzji o skierowaniu do schroniska dla osób bezdomnych