Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowane do domu pomocy społecznej X

I OW 207/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. F. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

II SO/Op 17/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-18

Wniosek w przedmiocie sporu o właściwość w sprawie o skierowanie do domu pomocy społecznej

II SA/Łd 830/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia decyzji kierującej do Domu Dziennego Pobytu

I OW 200/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-05

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku J.Ż. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 15/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. N.o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 85/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.C. o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Wiązowie

I OW 111/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. B. w sprawie skierowania i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

I OW 252/16 - Postanowienie NSA z 2017-04-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. M. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 93/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. B. o przedłużenie skierowania do domu pomocy społecznej

I OW 216/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku H.K. o skierowanie do domu pomocy społecznej
1   Następne >   3