Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6324 Rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej X

II SA/Kr 1523/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania rodzinie zastępczej pomocy społecznej

II SA/Kr 1523/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia w przedmiocie przyznania rodzinie zastępczej pomocy społecznej

III SA/Kr 371/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

II SA/Kr 263/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo

II SA/Kr 957/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenie wygaśnięcia decyzji

II SA/Kr 957/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-15

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

III SA/Kr 754/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie przyznania pomocy pieniężnej z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

III SA/Kr 371/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-28

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

III SA/Kr 371/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

II SA/Kr 1523/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-11

Wniosek w przedmiocie przyznania rodzinie zastępczej pomocy społecznej
1   Następne >   2