Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

II SA/Op 323/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Otmuchowie w przedmiocie zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

II SA/Wr 1291/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy przyznania nieodpłatnych obiadów

II SA/Op 163/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie świadczeń rodzinnych

II SA/Op 266/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie świadczeń rodzinnych

II SA/Op 16/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie posiłku

II SA/Wr 244/03 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie jednorazowej pomocy pieniężnej

II SA/Wr 967/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie prawa do wyżywienia

II SA/Op 24/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie świadczenia rodzinnego

II SA/Op 161/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie świadczenia rodzinnego

II SA/Op 439/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O. w przedmiocie świadczenia rodzinnego
1   Następne >   3