Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

II SA/Op 532/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego

II SA/Op 688/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 97/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Op 550/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie świadczeń rodzinnych

II SA/Op 396/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-10-18

Sprawa ze skargi B. R. na pismo Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w O. w przedmiocie świadczenia rodzinnego

II SA/Op 485/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-11-12

Skarga A. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium odwoławczego w O. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu wniosku A. S. o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...], nr [...], w sprawie zatrzymania prawa jazdy

II SO/Op 6/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-11-05

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, sygn. akt [...]

II SA/Op 535/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-10

Sprawa ze skargi J. P. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O. w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SAB/Op 12/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-11-05

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w O. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Op 531/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-11-26

Skarga J. P. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   2