Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

II SA/Rz 703/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego

I OW 29/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. W. o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów pobytu w placówce dla bezdomnych

II SO/Op 10/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy odnoszącego się do skargi na Burmistrza Nysy w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie pomocy społecznej

I OW 103/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. L. o udzielenie pomocy w formie pokrywania kosztów pobytu i wyżywienia w Stowarzyszeniu [...]

I OW 35/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do prowadzenie sprawy z wniosku S. G. o wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego

I OW 104/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Wniosek w przedmiocie pokrycia kosztów pobytu w hostelu

II SA/Op 383/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Głogówka w przedmiocie odmowy ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

VIII SA/Wa 412/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-27

Skarga Prokuratora Prokuratury Rejonowej w G. na decyzję Burmistrza Gminy i Miasta G. w przedmiocie świadczenia rodzinnego

I OSK 1114/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-10

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecienie w sprawie ze skargi E. N. na czynność Burmistrza Gminy G. w przedmiocie wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w G.

II SO/Op 9/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-04-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Burmistrza Nysy w przedmiocie pomocy społecznej