Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 82/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-04-18

Sprawa ze skargi G. T. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie pomocy społecznej POSTANAWIA odrzucić skargę.

II SA/Op 9/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-02-27

Sprawa ze skargi H. K. w przedmiocie pomocy społecznej POSTANAWIA odrzucić skargę

II SA/Op 283/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-06

Wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego

II SA/Op 560/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie uznania za świadczenie nienależnie pobrane części zaliczki alimentacyjnej

II SA/Op 558/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie uznania za świadczenie nienależnie pobrane części zaliczki alimentacyjnej

II SA/Op 316/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-10-19

Wniosek w przedmiocie sporu o właściwość w sprawie kosztów pogrzebu osoby bezdomnej

II SAB/Op 11/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

II SA/Op 559/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie uznania za świadczenie nienależnie pobrane części zaliczki alimentacyjnej

II SAB/Op 74/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-12-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku w przedmiocie świadczeń rodzinnych