Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OSK 796/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-21

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gliwicach w przedmiocie sfinansowania kosztów studiów podyplomowych

II SAB/Ke 43/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie rozpoznania odwołania skarżącego od decyzji organu I instancji, odmawiającej przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

III SA/Kr 986/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Gl 619/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy skierowania do pracy