Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Gl 126/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SA/Gl 1/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stypendiów, w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 770/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SA/Gl 910/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie należności przedemerytalnych

IV SA/Gl 974/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia

IV SA/Gl 981/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie statusu bezrobotnego i zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Gl 228/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SA/Gl 359/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Gl 431/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-04-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie należności przedemerytalnych

IV SA/Gl 51/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia
1   Następne >   +2   +5   +10   100